Dołącz do nas na Facebook'u

Zapoznałem się z regulaminem


Nie możesz odczytać?
Kliknij tutaj aby odświeżyć


Ilość produktów do porównania: 0

porównaj

Regulamin sklepu internetowego www.idealnystanik.pl


1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.idealnystanik.pl, zwanego w dalszej części Regulaminu „Sklepem” jest

JUST - ART Justyna Dąbrowska,

ul. Duracza 1A/2, 58-309 Wałbrzych,

NIP: PL8861440897,

REGON: 020220990

Tel. 731 957 330

Adres poczty elektronicznej: sklep@idealnystanik.pl

2. Przed dokonaniem zakupów w Sklepie Klienci zobowiązani są  do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Regulamin obowiązuje klientów będących konsumentami  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ( art. 22¹ kc ).

3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.

4. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

5. Ceny towarów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do cen należy doliczyć koszty dostawy wg wysokości określonych w pkt 10.


PŁATNOŚĆ

6. Płatność za zakupiony w Sklepie towar może zostać zrealizowana:

a) przelewem na rachunek bankowy nr 46 1020 5095 0000 5402 0187 4916

b) gotówką przy odbiorze przesyłki wysyłanej za pobraniem,

c) gotówką przy odbiorze osobistym w Sklepie.


WYSYŁKA TOWARU

7. Czas realizacji uzależniony jest od wybranej formy płatności:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i złożonych w dni powszednie do godziny 13:00, paczka wysyłana jest tego samego dnia. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, w sobotę oraz po godzinie 13:00 realizowane są w następny dzień roboczy,

- w przypadku zamówień płatnych przelewem, wysyłka odbywa się najpóźniej następnego dnia roboczego po wpływie zapłaty na rachunek bankowy wskazany w pkt. 6.

8. Brak uznania na rachunku bankowym sprzedawcy kwoty odpowiadającej wysokości ceny nabytego towaru w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia poczytuje się za wycofanie przez klienta oferty, co skutkuje odmową realizacji zamówienia. W razie uznania kwoty niższej od wymagalnej ceny, sprzedawca poinformuje o tym klienta drogą elektroniczną wyznaczając odpowiedni termin, po jego terminie dokona zwrotu kwoty.

9. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej jako paczka priorytetowa.

10. Sklep pobiera opłatę za dostawę w wysokości 20 złotych. Dla zamówień na kwotę od 300 złotych wysyłka jest bezpłatna.

11. Odbiór osobisty jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, w soboty w godzinach od 10 do 14, w sklepie stacjonarnym Brafitteria, ul. Duracza 1A/2, 58-309 Wałbrzych.

 

ZWROT, WYMIANA

12. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

13. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza wymiany/zwrotu dołączanego przez Sklep do każdej przesyłki.

14. Klient zwraca towar w stanie niezmienionym (czysty, "pozbawiony zapachu" np. kremów, perfum) do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty przesyłki do Sklepu ponosi Klient.

15. Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę  niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

16. Zwracane/wymieniane towary należy odesłać na adres Sklep Brafitteria Justyna Dąbrowska ul. Duracza 1A/2, 58-300 Wałbrzych.

 

REKLAMACJA

17. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową.

18. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady na adres Sklepu: Brafitteria Justyna Dąbrowska, ul. Duracza 1A/2, 58-309 Wałbrzych lub osobiście w sklepie stacjonarnym Brafitteria ul. Duracza1A/2, 58-309 Wałbrzych.

19. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

20. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

21. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

22. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883), klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Wszelkie zgromadzone dane osobowe i adresowe wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zamówienia. Sklep nie udostępnia posiadanych danych osobom trzecim. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego. Konsumentowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz.883 ze zm.).

23. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newslettera).

INNE POSTANOWIENIA

 

24. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego www.idealnystanik.pl wyłącznie z ważnej przyczyny oraz z podaniem terminu wejścia w życie zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami lub złożonymi zamówieniami.

26. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu witryny z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych.

27. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.